Zápis do 1. ročníku šk.r. 2012/2013 – průběh a výsledky

Ve středu 25. ledna 2012 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2012/2013. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 20 dětí narozených od 1.9.2005 do 31.8.2006 nebo těch, kterým byl v r. 2011 udělen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. K zahájení povinné školní docházky od září 2012 bylo přijato 19 dětí, z toho 6 dívek a 13 chlapců, a rodiče 1 žáka zvažují odklad zahájení povinné školní docházky.
A jak vlastně zápis probíhal? Stejně jako v minulých letech byla využívána interaktivní tabule, na které děti rozlišovaly základní tvary a barvy a třídily objekty. Chybět nemohla ani obvyklá básnička nebo písnička a samozřejmě zjišťování laterality (tj. zda dítě je pravák nebo levák). Věříme, že se dětem u zápisu líbilo, protože si odnesly nejen rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky, ale i drobné dárky, které jim připravily starší děti, nebo sladkosti. A navíc je ve škole přivítali jejich budoucí starší spolužáci v kostýmech pohádkových bytostí.

Na zápis se letos přišel podívat také starosta obce, pan Mgr. Pavel Ondra.

 

 
Z pedagogického hlediska je nízký počet dětí ve třídě velkým plusem pro děti, jejich rodiče i pro učitele, z ekonomického hlediska jde ale o situaci pro školu nepříliš příznivou, neboť optimálním kompromisem mezi pedagogickou a ekonomickou stránkou by byl počet dětí okolo 24 ve třídě.
Věřím také, že rodiče žáků V. třídy upřednostní zájmy dětí (tj. bezstarostné dětství dítěte, jeho kontrolu, menší kolektiv ve škole, blízkost školy, známé prostředí a kamarádi a podobně) a v kombinaci s kvalitou vzdělávání, které naše škola nabízí a která je plně srovnatelná s víceletými gymnázii, se rozhodnou ponechat své děti při plnění povinné školní docházky na naší škole.

 

 

 

 


 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 

Seznam přijatých žáků zveřejnění podle §183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. – zde

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 25 2012
Expired!

Leave a comment