Zápis do 1. ročníku šk.r. 2016/17 – průběh a výsledky

Ve středu 20. ledna 2016 proběhl zápis do I. třídy školního roku 2016/2017. K zápisu v doprovodu rodičů přišlo celkem 17 dětí narozených od 1.9.2009 do 31.8.2010 nebo těch, kterým byl v r. 2015 udělen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. Kromě nich přišel i zákonný zástupce jednoho dítěte, které z důvodu nemoci nemohlo přijít, a vyzvedl si formulář žádosti o odklad zahájení povinné školní docházky. K zahájení povinné školní docházky od září 2016 bylo přijato 15 dětí, z toho 7 dívek a 8 chlapců, rodiče 2 dětí požádali o odklad zahájení povinné školní docházky a jeden zákonný zástupce si vyzvedl formulář žádosti o odklad.
 

A jak vlastně zápis probíhal? Stejně jako v minulých letech byla využívána interaktivní tabule, na které děti rozlišovaly základní tvary a barvy a třídily objekty. Chybět nemohla ani obvyklá básnička nebo písnička a samozřejmě zjišťování laterality (tj. zda dítě je pravák nebo levák). Věříme, že se dětem u zápisu líbilo, protože si odnesly nejen rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky, ale i drobné dárky, které jim připravily starší děti, nebo sladkosti.

 

Rodičům dětí současně děkuji za důvěru, kterou naší škole zapsáním svého dítěte projevili, a za školu i všechny její zaměstnance mohu prohlásit, že stejně jako dosud, i v budoucnu uděláme maximum pro to, abychom dětem poskytli kvalitní základní vzdělání, které jim umožní další studium i uplatnění v praktickém životě.

 

 

 

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 

Seznam přijatých žáků zveřejnění podle §183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. – zde

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 20 2016
Události vypršely

Leave a comment