Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Zápis do 1. ročníku šk.r. 2016/2017

Ve středu 20. ledna 2016 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2016/2017. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010, dále všechny děti, kterým byl v r. 2015 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30.6.2011), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2010 do konce prosince 2010 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2011 do konce června 2011 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.

Místo konání: Základní škola Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna, přízemí, učebna č. 10

Termín konání: středa 20.1.2016 od 12.00 do 16.00 hodin
 

K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte. Případně si můžete stáhnout a dopředu vyplnit:
žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky
a
souhlas s poskytováním poradenských služeb

 

nebo
žádost o odklad povinné školní docházky
Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady:
doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny.

K zápisu v uvedeném termínu je ale nutné se dostavit i v případě, že rodiče dítěte nebudou mít ještě k dispozici příslušná stanoviska lékaře a školského poradenského zařízení). Nutné je podat žádost, potřebné doklady lze dodat později (nejpozději do 31.5.2016), i když lepší je mít je samozřejmě již k zápisu.

Uvedené formuláře si můžete také vyzvednout a vyplnit přímo u zápisu.

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 02 2016
Expired!

Leave a comment