Zápis do 1.ročníku šk. r. 2020/2021 Ve středu 8. dubna 2020 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2020/2021. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014, dále všechny děti, kterým byl v r. 2019 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30.6.2015), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.

 

Ve středu 8. dubna 2020 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2020/2021. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014, dále všechny děti, kterým byl v r. 2019 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30.6.2015), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče “pětiletých” školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2014 do konce prosince 2014 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2015 do konce června 2015 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.

Místo konání: Základní škola Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna, přízemí, učebna č. 10

Termín konání: středa 8.4.2019 od 12.00 do 16.00 hodin
 

K zápisu vezměte s sebou platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Případně si můžete stáhnout a dopředu vyplnit:
žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky
a
Souhlas s poskytováním poradenských služeb a Žádost o nákup sešitů a dalších obvyklých školních potřeb

Informace, svolení a souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

nebo
žádost o odklad povinné školní docházky
Uvedené formuláře si můžete také vyzvednout a vyplnit přímo u zápisu.

 

Odklad:

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte – tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny. V době zápisu není bezpodmínečně nutné obě tato doporučení mít, přesto však, vzhledem k objednacím lhůtám v ped. psych. poradnách (mnohdy 4 a více měsíců), důrazně doporučujeme se v případě, že předpokládáte žádost o odklad, objednat do poradny již nyní a pokud možno obě doporučení k žádosti o odklad podávané v dubnu již přiložit. V opačném případě bude nutné správní řízení o povolení odkladu přerušit a nepodařilo-li by se vám doporučení získat do konce července, nebylo by možné vhledem ke správním lhůtám, žádost vyřídit.

 

Informace k průběhu zápisu

1) kritéria pro přijímání žáků: zde

 

2) počet žáků, které je možné přijmout: 83

 

3) popis formální části zápisu:

zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky podáním vyplněné žádosti; bude ověřena totožnost zákonného zástupce a údaje uvedené v žádosti; na základě podané žádosti bude ihned zahájeno správní řízení a zákonným zástupcům bude na místě po ukončení praktické části zápisu vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky. Pouze v případech, kdy během průběhu praktické části zápisu bude zákonným zástupcům doporučen odklad zahájení plnění povinné školní docházky, bude rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách po konečném stanovisku zákonného zástupce.

 

4) popis praktické částí zápisu:

se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s dítětem jehož součástí je zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy,tvary, schopnost abstrakce, atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost) v délce max. 20 minut. V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem s dítětem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při formální části zápisu; v opačném případě považujeme souhlas za konkludentní.

 

5) Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Mgr. Josef Kyncl

 

 

Událost je ukončena.

Datum

Bře 10 2020
Expired!

Čas

All Day
Kategorie

Leave a comment