Změna organizace výuky a rozvrhů některých tříd

Od 1.1.2017 dochází ke změně rozvrhu a organizace výuky některých tříd. Hlavní změnou je spojení VIII. (14 žáků) a IX. třídy (15 žáků) na výuku předmětů Hv, Vv a Tv. Příčinou je výrazné krácení rozpočtu školy ze strany MŠMT z důvodu velmi nízkého počtu žáků v uvedených třídách. Pro plné vyrovnání poklesu finančních prostředků  by bylo nutné pospojovat celkem 16 vyučovacích hodin týdne. To je však z hlediska kvality výuky nereálné, neboť by to znamenalo pojit výuku takových předmětů, jakými jsou například nejen Ch, F, Z, D, Př, ale i část hodin Čj a M. Zvolené spojení Hv, Vv a Tv považujeme za maximum možného a zbývající finanční propad (přibližně 300.000,- Kč) škola pokryje z vlastních zdrojů. Nové rozvrhy jsou k dispozici zde .

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Pro 31 2016
Expired!

Leave a comment