Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Úplata za školní stravování a školní družinu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

539 43 Krouna 303, 469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 1145367369/0800
e-mail: zs_krouna@xaz.czhttps://www.zskrouna.cz
Na základě § 123 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a v souladu s §5 vyhl. 107/2005 Sb. (o školním stravování)

Úplata za školní stravování

s platností od 1.9.2019 výši úplaty za školní stravování poskytované Základní školou a mateřskou školou Krouna na úseku Základní školy následovně

 

 stravování žáka ve věku 7 až 10 let  26,- Kč

 stravování žáka ve věku 11 až 14 let  28,- Kč

 stravování žáka ve věku 15 a více let  29,- Kč

 

Do vyšší věkové skupiny jsou strávnici zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku, tj. od 1.9. školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let, případně 11 let nebo 15 let věku.

Úplata za školní družinu

Na období školního roku 2019/2020 výši úplaty za školské služby poskytované Základní školou a mateřskou školou Krouna na úseku Základní školy

pobyt žáka ve školní družině nebo účast žáka na akcích školní družiny

 

celoměsíční 150,- Kč

6 až 15 pracovních dnů 120,- Kč

méně než 6 prac. dnů 100,- Kč

 

Způsob výběru určuje vnitřní předpis.

Podle § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. lze požádat o snížení nebo prominutí úplaty za školské služby. Žádost se podává písemně prostřednictvím vychovatelky ŠD nebo přímo řediteli ZŠ a MŠ Krouna a rozhoduje o ní ředitel školy.

 

 

 

Bližší podmínky pro prominutí úplaty, případně pro její snížení určuje §11 vyhlášky 74/2005 Sb. (o zájmovém vzdělávání).
Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy