Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

A MATEŘSKÁ ŠKOLA  KROUNA

539 43 Krouna 303,(469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS  Hlinsko 1145367369/0800

e-mail: reditel@zskrouna.czhttps://www.zskrouna.cz

 

č.j. ZŠ Kr/226/2020                                        
V Krouně dne 2.6.2020

 

Věc: Stanovení výše úplaty za školské služby a školní stravování

Na základě § 123 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a v souladu s §5 vyhl. 107/2005 Sb. (o školním stravování)

 

s t a n o v u j i

1) s platností od 1.9.2020 výši úplaty za školní stravování poskytované Základní školou a mateřskou školou Krouna na úseku Základní školy následovně:

         a) stravování žáka ve věku 7 až 10 let                       27,- Kč

         b) stravování žáka ve věku 11 až 14 let                     29,- Kč

         c) stravování žáka ve věku 15 a více let                    30,- Kč

 

Do vyšší věkové skupiny jsou strávnici zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku, tj. od 1.9. školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let, případně 11 let nebo 15 let věku.

 

2) na období školního roku 2020/2021 výši úplaty za školské služby poskytované Základní školou a mateřskou školou Krouna na úseku Základní školy

pobyt žáka ve školní družině nebo účast žáka na akcích školní družiny

         a) celoměsíční                            150,- Kč

         b) 6 až 15 pracovních dnů        120,- Kč

         c) méně než 6 prac. dnů           100,- Kč

 

Způsob výběru určuje vnitřní předpis.

Podle § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. lze požádat o snížení nebo prominutí úplaty za školské služby. Žádost se podává písemně prostřednictvím vychovatelky ŠD nebo přímo řediteli ZŠ a MŠ Krouna a rozhoduje o ní ředitel školy.

Bližší podmínky pro prominutí úplaty, případně pro její snížení určuje §11 vyhlášky 74/2005 Sb. (o zájmovém vzdělávání).

 

Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy