Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Počty žáků a tříd

ZŠ Krouna zajišťuje základní vzdělání pro oblast o rozloze okolo 60 km čtverečních s více než 1500 obyvateli. Mimo vlastní obce Krouna do školy (někteří již od I. třídy) dojíždí žáci z okolních obcí: Čachnova, František, Kladna, Otradova, Oldříše, Rychnova, Pusté Kamenice, Vojtěchova, Pokřikova, Svratouchu, Předhradí a dalších.

 

Stav ke dni 15. listopadu 2022

Celkem žáků

    176

z toho

dívek   84
  chlapců   92

Žáci dojíždějí z

Čachnova   5
 

Historický vývoj počtu žáků

 František   0
Kladna   11
Otradova   20
Oldříše   11
Rychnova   13
P. Kamenice   7
Pokřikov   0
Vojtěchov   2
  Různé  

1

       

Na I. stupni (1. až 5. roč.)

celkem   99
  dívek   43
  chlapců   56

Na II. stupni (6. až 9. roč.)

celkem   77
  dívek   41
  chlapců   36
       

Rok

Ročník

Celkem
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
2022/2023 Třídy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Žáci 22 17 20 18 22 20 16 25 16 176