Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vzdělávací programy

školní roky
2018/2019
2017/2018
2016/2017

 

Vzdělávací program
Školní vzděl. program pro základní vzdělávání “Základní škola”, č.j. ZŠ Kr/73/2016

 

Zrušené vzdělávací programy
Školní vzděl. program pro základní vzdělávání “Základní škola”, č.j. ZŠ Kr/121/2013 ; platnost ukončena 31.8.2016 v 1.-3. a 6.-.8. ročníku

Školní vzděl. program pro základní vzdělávání “Základní škola”, rok vydání 2007 ; platnost ukončena 31.8.2016 v 4.-5. a 9 ročníku

 

Povinně volitelné předměty
Seminář z matematiky
Seminář z českého jazyka
Informatika
Vedení domácnosti
Konverzace z Aj
Volitelná výtvarná výchova
Fyzikálně chemická praktika
Komunikační činnosti

 

Péče o žáky s vývojovými poruchami učení

Žáci s vývojovými poruchami učení docházející do Základní školy Krouna se vyučují společně se svými vrstevníky. Individuální péče o ně spočívá v používání speciálních metod a forem výuky a hodnocení výsledků vzdělávání žáků, využívání slovního hodnocení (průběžného i na vysvědčení), přístupu ke specializovaným učebním pomůckám, využívání individuálních vzdělávacích plánů a v případě žáků 2. až 5. ročníku i formou speciální reedukační péče. Vše ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi a samozřejmě i rodiči žáků.